Quản lý sổ lưu bằng
Cập nhật: 7/14/2015 2:50:39 PM
Mục đích

 Văn bằng sinh viên thường được quản lý theo quyển/sổ, để ghi các thông tin cần thiết, dán hình, ký nhận. Chức năng này hỗ trợ người quản lý phân chia kho dữ liệu bằng thành nhiều tẹp (quyển) để tiện in ấn và quản lý. Trong một quyển sổ văn bằng thường có chung một quyết định công nhận tốt nghiệp, năm tốt nghiệp…..

Các chức năng liên quan

Menu Tốt nghiệp -> Quản lý văn bằng chính quy/GDTC/GDQP/văn bằng khác: Sẽ kết nối sổ bằng này để lưu trữ.

Các chức năng chính

 Sổ lưu bằng được chia thành nhiều nhóm: Chính quy, GDTC, GDQP, chứng chỉ khác: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm... , Cần xác định nhóm sổ trước khi thao tác: Thêm, sửa xóa, xem.

+ Thêm: Chọn Năm tốt nghiệp, Nhập Tên sổ và Ghi chú  -> Click nút "Thêm " để thêm sổ quản lý.

+ Sửa:  Chọn một sổ cần sửa trên lưới dữ liệu bên trên, sau đó sửa dữ liệu Tên sổ / Ghi chú -> Click nút "Sửa"

Xóa:  Chọn một sổ cần sửa trên lưới dữ liệu bên trên -> Click nút "Xóa"

Xem sổ:  Chọn một sổ cần sửa trên lưới dữ liệu bên trên -> Click nút "Xem sổ": Để xem chi tiết trong sổ quản lý những hồ sơ cấp bằng nào.Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.