Thông tin cá nhân
Cập nhật: 7/9/2015 9:17:02 AM

Mục đích

Tổng hợp tất cả thông tin của sinh viên từ lúc vào học đến khi ra trường. Là nơi tra cứu thông tin nhanh nhất đối với sinh viên. Xem quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên tại trường: gồm có: Hồ sơ lý lịch cá nhân: Họ tên, ngày sinh… quan hệ gia đình, khen thưởng, kỹ luật,...

Thao tác

Trong cửa sổ làm việc chính của chương trình. Nhập Mã số sinh viên vào ô: Mã SV trên thanh công cụ, sau đó nhấn  enter.

Các chức năng chính

Hồ sơ cá nhân:

Xem một cách tổng quát về hồ sơ lý lịch, quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên tại trường: gồm có:

Hồ sơ lý lịch cá nhân: Họ tên, ngày sinh… quan hệ gia đình, khen thưởng, kỹ luật,...

 
Quá trình học tập:

Quá trình học tập trong suốt quá trình theo học tại trường: lớp học phần theo học, lịch học, giáo viên giảng dạy.

 
Quản lý học phí

 Quản lý học phí đã nộp cho trường theo từng phiếu thu, học phần, số tiền,miễn giảm...

 
Bảng điểm học tập (Ngành chính)

 Bảng điểm được chia thành nhiều loại để dễ theo dõi: Điểm tổng hợp, điểm tích lũy, điểm học lỳ...

 
Điểm ngành 02 (Ngành đăng ký học song song)

 Đối với những sinh viên đăng ký học hai chuyên ngành cùng một lúc sẽ có thêm chức năm “Hai chuyên ngành” sẽ hiển thị tất cả các học phần của chuyên ngành thứ hai, nếu các học phần ở chuyên ngành thứ hai giống với học phần ở chuyên ngành thứ nhất, phần mềm sẽ tự động chuyển điểm. Tuy nhiên, điểm này có thể cải thiện và cập nhật lại.

 

 

Chú ý

 Có thể dùng máy đọc mã vạch đọc mã sinh viên từ thẻ sinh viên.

 Học phần có màu TÍM là học phần không có trong ngành chính.


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.