Thời khóa biểu - ccsTKB
Cập nhật: 7/20/2015 3:08:58 PM
ccsTrainPro_TKB

Là module hỗ trợ cán bộ quản lý lập và quản lý thời khoá biểu theo kế hoạch từng học kỳ. Là sản phẩm kết hợp công nghệ và kinh nghiệm của nhiều chuyên gia về quản lý đào tạo và lập lịch học.

Qua một thời gian dài làm việc với các trường ĐH, CĐ, TC trong và ngoài công lập trong cả nước về phần mềm quản lý sinh viên, quản lý điểm danh cho đào tạo hệ niên chế và phần mềm quản lý dành cho hệ đào tạo tín chỉ, chúng tôi đã thấu hiểu phần nào những khó khăn của cán bộ nhà trường trong công tác quản lý và nhận biết được sức mạnh to lớn của CNTT khi đưa ứng dụng vào nhà trường để quản lý, đã giúp cho cán bộ nhà trường rất nhiều, từ đó nâng cao hiệu qủa quản lý và chất lượng đào tạo. Sau khi thành công ở hai phần mềm quản lý đào tạo theo hệ niên chế và phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ, công ty lên kế hoạch, phân công chuyên viên, kết hợp với một số cán bộ chủ chốt, chuyên viên đào tạo của một số trường học trong cả nước, nghiên cứu về việc lập và quản lý thời khóa biểu cho một trường học. Qua hai năm nghiên cứu, phân tích dữ liệu và triển khai viết phần mềm, đến nay chúng tôi đã có được những thành công nhất định, đã cho ra đời phần mềm Lập và Quản lý Thời khóa biểu với những tính năng ưu việc, hỗ trợ rất nhiều cho cán bộ nhà trường, nhất là cán bộ làm công tác xếp thời khóa biểu.

Chức năng liên quan

Danh sách giảng viên, danh mục phòng học.

Kế hoạch đào tạo trên ccsTrainPro

Báo giảng trên ccsTrainPro.

Chức năng chính

Quản lý dữ liệu đầu vào

Cập nhật và quản lý thông tin đầu vào cho quá trình lập Thời khóa biểu tự động: Phòng học, cán bộ/giảng viên; Học phần; số tiết /tuần... .

Kế hoạch học tập của kỳ: Danh mục các lớp học phần dự kiến mở dạy.

Lập Thời khóa biểu tự động

Xem và chỉnh sửa Thời khóa biểu sau khi phần mềm tự động xếp lịch.

Lưu thời khoá biểu tạm thời và chuyển Thời khoá biểu làm TKB chính cho kỳ học

Thống kê phòng học, xem lịch giảng viên, lớp học...
 

 


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.