Quản lý lớp học phần
Cập nhật: 7/11/2015 4:03:50 PM
Mục đích

 Quản lý tất cả các thông tin về tất cả các lớp học phần mở trong học kỳ như: Tên lớp học phần, giảng viên giảng dạy, lớp trưởng, lớp phó của lớp học phần.

Các chức năng liên quan

 Kế hoạch mở lớp học phần.

Các chức năng chính

+ Mở danh sách lớp học phần: Mở danh sách tất cả các lớp học phần theo kế hoạch và khóa trên thanh công cụ. Nếu chỉ mở những lớp học phần của một học phần nào đó thì chọn “Tên học phần” bên góc trên bên phải.

+ Cập nhật tên lớp: Tên lớp học phần người dùng có thể nhập vào theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, phần mềm hỗ trợ tạo lớp học phần tự động bằng chức năng này. Lớp học phần tự động sẽ là: Viết tắt tên học phần + Năm học + mã nhóm

+ Nhập điểm lớp học phần: Tại đây, người sử dụng có thể tham chiếu đến chức năng Nhập điểm để nhập điểm cho lớp.

+ Danh sách lớp học phần: Để xem chi tiết danh sách sinh viên trong lớp.

+ Tùy chọn in danh sách: Các lựa chọn cho việc in danh sách như: Ghi chú học phí, ghi chú tên lớp sinh hoạt…

+ In danh sách thi: In danh sách thi, kiểm tra cho lớp học phần này

+ In danh sách điểm danh: In danh sách điểm danh cho giáo viên giảng dạy để theo dõi.

+ Danh sách nợ học phí: Xem danh sách nợ học phí học phần này..

 

Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.