Danh sách sinh viên
Cập nhật: 8/27/2015 3:33:36 PM
Mục đích

 Liệt kê danh sách những sinh viên đăng ký học 2 ngành song song. Danh sách được liệt kê phụ thuật vào cây tổ chức. .

Các chức năng liên quan

 + Hệ thống -> Định dạng trình bày hổ sơ: Chọn thông tin ngành 2 để cập nật cho sinh viên khi đăng ký học 2 ngành.

 + Cập nhật ngành 2 cho sinh viên trong hồ sơ sinh viên:

Các chức năng chính


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.