Nội dung Nâng cấp Tín chỉ
Cập nhật: 10/6/2021 10:55:09 AM
Ngày 01/02/2016 - Ver 5.2

Thay đổi giao diện người dùng

1. Thêm chức năng tự chọn phím tắt cho người dùng: Tại thanh công cụ, click "Thêm..." để chọn các chức năng hay dùng nhất để đưa vào danh sách phím tắt.
Nếu chọn "Lấy giá trị Mật định" tức  Người dùng không chọn phím tắt riêng mà dùng mật định theo nhà sản xuất

Nếu không chọn "Lấy giá trị Mật định": Phần mềm sẽ hiển thị danh sách các chức năng có thể tạo phím tắt. Chỉ cần click vào cột chọn và có thể theo đổi thông tin "Viết tắt" tùy theo người dùng.
2. Đưa các chức năng tiện ích vào dạng tab để dễ sử dụng.
3. Thêm một số tính năng cho phần tiện ích: Thống kê nhanh lượng sinh viên theo từng khóa, giảng viên, danh sách đang online....
4. Thêm chức năng xem nội dung nâng cấp, thông tin, thông báo, download từ nhà sản xuất...
Thêm tiện ích xem lớp học phần theo giảng viên

1. Học phần được liệt kê theo giảng viên: giúp cho người quản lý tra cứu nhanh khi làm việc với một giảng viên nào đó.

2. Các chức năng hỗ trợ như: in điểm danh, in danh sách lớp, nhập điểm, xem danh sách lớp.... có đầy đủ như tiện ích lớp học phần.

Ngày 30/12/2015 - Ver 5.1
Học tập->Xét kết quả học tập

Sửachức năng lọc: Chọn bất kỳ cột kết quả nào, sao đó lọc dữ liệu. kết quả sẽ lọc theo cột đang chọn. (ver củ chỉ lọc theo kết quả học kỳ hoặc Hội đồng.)

Thêm chức năng: Chuyển vào hồ sơ lưu trữ: Mục đích để chuyển danh sách xét Thôi học vào lưu trữ 

Danh sách lớp

1. Hiển thị danh sách lớp theo năm

2. Chọn một ngành trên cây tổ chức để thêm lớp cho một ngành.


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.