Giới thiệu
Cập nhật: 7/21/2015 9:53:24 AM
Giới thiệu chung

Moodle Hệ thống tổ chức thi trắc nghiệm online được thiết kế với mục đích nhằm tự động hóa một phần công tác thi cử, tạo ra sự công bằng cũng như tăng cường khả năng quản lý, đánh giá thí sinh. Hệ thống có thể sử dụng cho các trường học để kiểm tra, đánh giá kết học tập của học sinh một cách khách quan.

Giới thiệu sơ bộ về hệ thống mã nguồn mở moodle

Cộng đồng Moodle Việt Nam được thành lập tháng 3 năm 2005 với mục đích xây dựng phiên bản tiếng Việt và hỗ trợ các trường triển khai Moodle. Từ đó đến nay, nhiều trường đại học, tổ chức và cá nhân ở Việt Nam đã dùng Moodle. Có thể nói Moodle là một trong các LMS (Learning Management System - hệ thống quản lý học tập) thông dụng nhất tại Việt Nam hiên nay.

Một câu hỏi đặt ra là hệ thống Moodle trị giá bao nhiêu? Một thống tại http://www.ohloh.net/projects/25 kết luận Moodle đáng giá 20 triệu USD nếu bạn phải xây dựng một hệ thống tương tự như thế từ đầu. (Sưu tầm từ internet)
Với những lợi thế của Moodle như trên, công ty chúng tôi quyết định không viết mới lại từ đầu hệ thống thi trắc nghiệm, mà thừa hưởng từ hệ thống mã nguồn mở Moodle để hỗ trợ nhà trường triển khai và khai thác hiệu quả hệ thống này.

Mặc dù Moodle là hệ thống mạnh, có nhiều ưu điểm, song để áp dụng vào một trường học ở Việt Nam vẫn gặp một số khó khăn:

- Việc cập nhật sinh viên chưa linh hoạt, thủ công, mất nhiều thời gian. Không phân lớp, ngành cụ thể, trong khi sinh viên một trường rất nhiều.

-  Việc chuyển đổi câu hỏi giữa các chương, môn học chưa linh hoạt.

- Lập đề thi trắc nghiệm ngẫu nhiên chỉ có dạng ngẫu nhiên không xác định câu hỏi (Lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi, các sinh viên trong kỳ thi đó có các câu hỏi khác nhau trong đề thi) , chưa có dạng ngẫu nhiên xác định câu hỏi (Lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi nhưng các sinh viên trong kỳ thi đó điều có các câu hỏi như nhau trong đề).

- Được phát triển bởi các chuyên gia nước ngoài nên các mẫu biểu (Danh sách, bảng điểm…) không phù hợp với các trường Việt Nam.

- Các thao tác tạo khóa học, kỳ thi, ra đề thi …còn phức tạp. khó cho cán bộ không chuyên về tin học.

- Là hệ thống độc lập với các hệ thống quản lý sinh viên trong trường, nên không thừa hưởng được danh sách sinh viên, phân ngành, phân lớp sẳn có tại trường.

Để khắc phục những khó khăn trên, Công ty chúng tôi đã phân tích và thiết kế module Kết nối hệ thống phần mềm quản lý đào tạo với hệ thống thi trắc nghiệm online Moodle, nhằm giúp cho người quản lý đơn giản hóa trong việc áp dụng hệ thống thi trắc nghiệm online vào nhà trường, tận dụng được những thế mạnh đã có, không mất thời gian làm lại từ đâu.

Mô hình kết hợp với phần mềm quản lý đào tạo
ccsTrainPro với Moodle

Các chức năng tích hợp

+ Chuyển danh sách sinh viên từ phần mềm quản lý đào tạo ccsTrainPro sang Moodle để thành Account đăng nhập online và tham gia các kỳ thi.

+ Kết nối ngành học, học phần từ Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo ccsTrainPro sang Moodle để tạo khóa học.

+ Tổ chức các kỳ thi trong từng môn học: Tên kỳ thi, thời gian làm bài, ngày thi, mật khẩu đề thi...

+ Xem và in bảng điểm theo lớp, xuất danh sách điểm sang excel.

+ Chuyển điểm vào phần mềm quản lý đào tạo theo học phần, theo cột điểm (Mỗi học phần có nhiều cột điểm, điểm kỳ thi sẽ được đưa vào đúng cột điểm của nó)

+ Cho phép kết nối với tất cả Cán bộ Giảng viên trong phần mềm quản lý đào tạo đăng nhập vào hệ thống, tuy nhiên giới hạn về các chức năng. Việc phân quyền này sẽ do Admin (người quản trị cao nhất) cho phép như: Giảng viên được phép tạo, sửa, xóa đề thi hay không; được phép xem điểm hay chuyển điểm vào phần mềm quản lý đào tạo hay không…

Kết luận

Việc áp dụng phần mềm quản lý đào tạo ccsTrainPro kết hợp với Hệ thống tổ chức thi Trắc nghiệm online Moodle thành một hệ thống hoàn chỉnh là một kết hợp tuyệt vời, tạo nên một thể thống nhất, giúp người quản lý tiết kiệm được nhiều chi phí và giảm rất nhiều khâu trong việc tổ chức kiểm tra, thi kết thúc học phần:

- Không tốn chi phí và thời gian ra đề thi.

- Không tốn chi phí duyệt, in, photo đề thi.

-Không tốn chi phí tổ chức chấm thi (Điền phách, rọc phách, chấm thi, ráp phách).

- Không tốn chi phí nhập điểm, kiểm tra điểm.

- Đem lại độ chính xác tuyệt đối trong khoản thời gian rất ngắn.


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.