Thống kê các khoản thu
Cập nhật: 7/14/2015 1:13:24 PM
Mục đích

 Thống kê tất cả các khoản thu trong trường: Học phí, các khoản thu khác. Theo ngày thu hoặc theo số chứng từ.

Các chức năng liên quan

 Lập phiếu thu trực tiếp hoặc từ ngân hàng.

Các chức năng chính

+ Việc thống kê được chia thành nhiều nhóm:

- Học phí thu trực tiếp

- Học phí chuyển khoản (cập nhật từ file excel)

- Học phí do phần mềm tự động cập nhật (menu hệ thống -> Quản trị dữ liệu -> Chuyển học phí...)

-> Và tổng học phí đã nộp

+ Tách lại phiếu học lại: Chức năng này dò tiềm những phiếu thu có cả học lần 1 và học lại để tách thành 02 phiếu phân biệt. Mục đích để thống kê riêng: Học lần 1 và học lại.(Chức năng này chỉ thực hiện 01 lần sau khi thu học phí. Nếu không lập phiếu thu mới không cần thự hiện lại)

+ Học phí lần 1 : Thống kê học phí của những học phần học lần 1 (Chỉ chính xác khi đã thực hiện chức năng tách)

+ Học phí lần 2 : Thống kê học phí học lại (Học lần 2,3...)

+ Học phí chuyển khoản : Thống kê số tiền học phí chuyển khoản từ ngân hàng, được đưa vào chương trình nhờ chức năng “Cập nhật học phí từ excel”

+ Học phí tự động cập nhập :  Thông thường, sinh viên năm nhất thường học theo chương trình khung do nhà trường quy định, không đăng ký tự chọn. Học phí được nộp khi nhập học. Vì vậy, phần mềm hỗ trợ tự động cập nhật học phí cho sinh viên năm nhất, để xếp vào lớp học phần. Nên số tiền này sẽ được thống kê riêng.

 

Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.