Học phí theo học phần lần 1
Cập nhật: 7/14/2015 1:01:12 PM

Mục đích

Do phần mềm có chức năng tách học phí thành hai liên khi thu (Học phí học phần học lần 1 và học phí học phần học lại lần 2,3). Nên việc thống kê cũng tách làm hai.

Các chức năng liên quan

 Thu học phí trực tiếp hoặc từ ngân hàng.

Các chức năng chính

+ Đọc danh sách : Danh sách được thống kê theo từng học phần. Mỗi học phần biết được có bao nhiêu sinh viên nộp tiền (Đồng nghĩa với việc: có bao nhiêu sinh viên theo học)

+ Phần mềm hỗ trợ thống kê riêng một học phần hoặc một số học phần theo sự lựa chọn của người sử dụng. Trường hợp này áp dụng cho các trường hợp học phần đào tạo riêng, liên kết với các đơn vị khác như: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, ngoại khóa…


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.