Phần mềm lập và quản lý thời khoá biểu
Cập nhật: 5/23/2016 5:40:53 PM

ccsTrainPro

Là hệ thống các phần mềm phục vụ Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ có giao diện thân thiện với người dùng, tích hợp đầy đủ thông tin và dễ sử dụng. Được thiết kế theo cấu trúc module, thuận tiện cho bảo trì và phát triển chức năng mới về sau. Triển khai trên hai môi trường desktop và web, đáp ứng cho mọi nhu cầu truy cập của tất cả các đối tượng tham gia và đảm bảo độ bảo mật tối đa cho hệ thống.

Sơ lược sự ra đời

Từ năm 2001, Bộ GD và ĐT đã quyết định tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên theo học chế tín chỉ. Bộ cũng đã yêu cầu các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước, đến năm 2010 hoàn thiện chương trình đào tạo mới này để thay thế cho hình thức đào tạo theo niên chế hiện nay.

Trước xu thế trên, nhu cầu về một phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ là rất cao và rất cấp thiết. Với vốn kiến thức tích luỹ được qua một thời gian dài làm việc trong môi trường đào tạo chúng tôi đã phân tích, thiết kế hệ thống dữ liệu của chương trình và triển khai viết chương trình quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ từ giữa năm 2003 đến nay đã tương đối hoàn thành và đã đáp ứng được phần lớn các công việc của công tác quản lý tại phòng đào tạo, phòng tài vụ và các khoa trong trường.

Hệ thống Phần mềm gồm 03 thành phần chính: 

ccsTrainPro_Desk: là module phần mềm sử dụng trên mạng nội bộ với hệ cơ sở dữ liệu SQL server 2005/2008 thực hiện các chức năng nghiệp vụ của công tác quản lý cho toàn trường; được triển khai tại Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ, các phòng chức năng và các khoa quản lý – đào tạo của trường.

2. ccsTrainPro_TKB: Module chạy trên môi trường desktop, kết nối với dữ liệu module ccsTrainPro_Desk về kế hoạch, giảng viên, lớp học phần... để tự động lập thời khoá biểu cho toàn trường.

3. ccsTrainPro_Web: phục vụ sinh viên thông qua mạng internet, giúp sinh viên quản lý thông tin cá nhân, kế hoạch đào tạo - thời khóa biểu cá nhân - tiến độ học tập, đăng ký học phần, kết quả học tập, học phí , theo dõi thông tin thông báo… ; Phục vụ cho giảng viên xem kế hoạch giảng dạy, in danh sách điểm danh, danh sách kiểm tra, thi kết thúc học phần; Nhập điểm cho các lớp tham gia giảng dạy.

Mô hình dòng dữ liệu trong hệ thống phần mềm

 

Giao diện chính ccsTrainPro

Chức năng quản lý chính trong ccsTrainPro_Desk

Cơ cấu tổ chức khoa – khóa học - lớp sinh hoạt; hồ sơ sinh viên, giảng viên. Hồ sơ sinh viên.

Định nghĩa các danh mục cần thiết cho quá trình quản lý: Danh mục địa phường, danh mục ngoại ngữ, dân tộc, học hàm, học vị....

Định nghĩa các quy định về quản lý kết quả học tập theo hệ thống tín chỉ: Định nghĩa thang điểm, định nghĩa năm quy đổi, công thức tính điểm,...

Định nghĩa các quy định chung về quản lý cho toàn hệ thống: Cách thức nhập điểm, cách thức thu học phí, cách thức phát sinh số phách, cách sắp xếp thứ tự trong danh sách...

Lập kế hoạch học tập cho mỗi học kỳ và các công cụ hỗ trợ việc lập kế hoạch như: Thống kê số lượng dự kiến sẽ học; Thống kê số lượng dự kiến sẽ học; Thống kê số lượng nợ của các kỳ trước, nợ các học phần điều kiện...

Báo giảng cho từng bộ môn, khoa.

Quản lý thời khoá biểu toàn trường, khoa.

Xem kế hoạch giảng dạy của giảng viên, phòng học.

Tổ chức đăng ký học phần theo nhiều hình thức: theo cá nhân một sinh viên; đăng ký cho một lớp sinh hoạt; đăng ký cho toàn khoá học;...

Thống kê và quản lý đăng ký: Số lượng đăng ký theo lớp học phần, số lượng đăng ký mới, học lại, cải thiện; thống kê số lượng đăng ký theo từng ngày từng khoa/bộ môn.

Thống kê và quản lý việc huỹ đăng ký học phần.

Thống kê,báo cáo các đăng ký không hợp lệ: Chưa đủ hoặc vượt số lượng tín chỉ tối thiểu/tối đa cho phép cho mỗi sinh viên trong mỗi học kỳ; Quy định về điểm tích luỹ...

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của sinh viên từ khi đươc phân học lớp học phần: Điểm danh, lớp trường, lớp phó, giảng viên, điểm các loại...

Quản lý lập lịch thi, xếp phòng thi, số báo danh, số phách, số túi, in danh sách thi, danh sách đối chiều phách, danh sách Phách -điểm...

Thống kê điểm, xét học bổng, xét học vụ...

Quản lý phân quyền nhập điểm, khoá điểm. nhập bài thi, phúc khảo....

Quản lý tất cả sinh viên học 02 ngành cùng một lúc trong toàn trường/Khoa/Bộ môn.

Xét các điều kiện được học tiếp hoặc ngừng tiến độ dựa trên điểm học ngành 02; In bảng điểm, giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp ....

Định nghĩa các thu và học phí học lần 01, học lại cho từng học phần

Quản lý về các khoản thu học phí và ngoài học phí: Tiền bảo hiểm; tiền đồng phục...

Tổ chức thu theo học phần đăng ký cho mỗi sinh viên hoặc thu đồng loạn qua ngân hàng nhờ chức năng kết xuất học phí báo cáo ngân hàng.

Thống kê các khoản thu, các kiểu thu

Tập hợp những báo cáo cần thiết cho việc quản lý đào tạo như: số lựng sinh viên theo khoa/ngành/lớp;số lượng Nam/nữ, dân tộc....

Báo cáo kết quả học tập: số lượng khá/giỏi, phổ điểm, thống kê số lượng tốt nghệp...

Giám sát quá trình sử dụng

Tiện ích trên lưới dữ liệu: Nhập liệu, báo cáo, in ấn...

Thiết kế mẫu riêng: bằng tốt nghiệp; hoá đơn VAT.

Thao tác nhanh nhờ tạo shortcut một số chức năng thường sử dụng.

Gửi và nhận Thông báo trong hệ thống những người sử dụng phần mềm.

Cho phép cài đặt/ nâng cấp online qua mạng internet hoặc theo một đường dẫn được chỉ định bởi admin

Cho phép người dùng cuối tự động cập nhật lại mật khẩu truy cập nếu admin thay đổi (Chỉ cập nhật để kết nói được CSDL chứ không biết mật khẩu).

Module backup dữ liệu tự động tại máy server và tiện ích các máy con có thể yêu cầu máy chủ làm nhiệm vụ "Sao lưu dữ liệu" khi có nhu cầu."


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.