Nội dung Nâng cấp Niên chế
Cập nhật: 9/8/2021 3:56:53 PM
Ngày 08/09/2021 - Ver 13.1

1. Tích hợp tính năng Dạy và học online .

2. Thêm mới chức năng xem danh sách thi lại, học lại online.

3. Thêm tính năng đăng ký lớp phụ đạo online.

Ngày 15/02/2017 - Ver 9.4

1. Thêm chức năng  Update: Kế nối với web Thông báo từ công ty về nội dung nâng cấp phiên bản mới, các thông tin, thông báo, download các tiện ích, gửi thông tin phản hồi.

Ngày 01/02/2016 - Ver 8.3

1. Thêm chức năng in có thống kê của lớp dữ liệu: Kích chuột phải trên tiêu đề lưới dữ liệu -> Thống kê và vẽ biểu đồ.

2. Thêm chức năng xuất lưới dữ liệu ra Excel: : Kích chuột phải trên tiêu đề lưới dữ liệu -> Xuất dữ liệu sang excel.

3. Thêm chức năng cập nhật kế hoạch toàn trường khi Lưu kế hoạch thực tế của lớp.

4. Thêm chức năng xem theo lớp tại chức năng: Quản lý -> Quyền điểm.

5. Nâng cấp  chức năng Tổ chức trộn danh sách thi tốt nghiệp, thi học phần:

    - Thêm chức năng sắp thếp thứ tự học viên theo số thứ tự trong lớp (Không trộn các lớp).

               - Thêm chức năng sắp xếp tự động theo lớp: Mỗi lớp vào một phòng thi: cách này không quan tâm số ghế trong phòng thi. lấp đầy mỗi lớp mỗi phòng thi.

               - Thêm mẫu in: danh sách dán phong thi: không có ngày sinh, nơi sinh

6. Nâng cấp chức năng: Cập nhật điểm học tập:

               - Thêm màu vàng: Ghi chú học sinh đang ở chế độ lưu trữ. (Những em lưu trữ không được chỉnh sửa điểm trừ Admin)

1. .Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.