Cài đặt ccsTrainPro
Cập nhật: 9/20/2015 1:20:02 PM
1.cài đặt dữ liệu

 1. Phần mềm sử dụng dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 2008. Nên yêu câu phải cài đặt  theo Hướng dẫn:

 2. Cài đặt: SQL Management Studio.

 3. Cài đặt dữ liệu của phần mêm ccsTrainPro vào Sql server

Bước 1: Chạy SQL Management Studio trên menu start của windows

 

Bước 2: Đăng nhập SQL server:

 

Bước 3: Kích chuột phải vào Nhánh Database ->restore Database

 

Bước 4: Nhập Tên Database (ccsTrainPro) cho phần mềm và chọn file dữ liệu demo (Được cung cập bởi nhà sản xuất)

 

Bước 5: tìm đường dẫn chứa file dữ liệu demo.

 

Bước 6: Chọn dòng dữ liệu để giải nen và nhấn OK.

 

Bước 7. Chờ giải nén dữ liệu trong vài giây để xem thông báo thành công sau.

 
2. Cài đặt phần mềmCác chức năng liên quan

 Từ file cài đặt được cung cấp từ đơn vị sản xuất - > Dupclick
 Từ file cài đặt được cung cấp từ đơn vị sản xuất - > Dupclick
 
 Chọn đường dẫn chức file cài đặt:
 Hoàn thành quá trình cài đặt.
 
 Chạy phần mềm lền đầu tiên
 
 Nhập thông tin kết nối máy chủ: 
Máy chủ: Tên máy tin cài đặt SQL server.
CSDL: Là cơ sở dữ liệu đã giải nén phần 1.
Acc SQL: Người dùng của sql server, Thường dùng SA là quyền tối cao nhất của sql server.
Pass SQL: Là mật khẩu của người dùng trên. (Mật khẩu của SA)
 

Người dùng: Admin.

Mật khẩu: để trống
Click đăng nhập để đăng nhập và sử dụng phần mềm.
Chú ý

-Đối với win 7,8 cần cài thêm thư viện hỗ trợ:  msvbvm50.dll.

-Đối với win server 2000, 2003, 2008 cần liên hệ với đơn vị sản xuất để nhận file cài đặt riêng cho dòng win server.


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.