Học phần chưa tích lũy
Cập nhật: 7/11/2015 9:12:41 AM
Mục đích

Báo cáo danh sách các học phần mà sinh viên chưa tích lũy (Chưa học hoặc điểm học phần <4). Chức năng này thường thực hiện đối với những khóa sắp tốt nghiệp, để thông báo cho sinh viên biết các môn chưa tích lũy để học bổ sung.

Các chức năng chính

Các ô có dấu “x” thông báo là sinh viên chưa đăng ký học.
Các ô có điểm <4 thông báo sinh viên đã học nhưng điểm chưa đạt.
Các ô trống là điểm đã tích lũy, có thể click chuột vào ô này để xem điểm và lớp học phần đã học.

Click vào một Ô để xem điểm của Sinh viên tại cột học phần tương ứng.


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.