Danh sách song ngữ Việt - Anh
Cập nhật: 7/9/2015 2:59:36 PM
Mục đích

Mục đích để lưu thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, địa chỉ của sinh viên theo định dạng Anh ngữ, để phục vụ cho việc in bảng điểm bằng tiếng anh, văn bằng song ngữ Việt – Anh khi tốt nghiệp.

Các chức năng liên quan

 In bằng tốt nghiệp: Cập nhật thông tin sinh viên cho phôi bằng tiếng Anh. .

Các chức năng chính

+ chuyển dữ liệu: 

Chuyển họ tên, nơi sinh, địa chỉ từ tiếng việt có dấu sang tiếng việt không dấu

Chuyển ngày sinh định dạng theo ngày Việt Nam sang định dạng trong Tiếng Anh (Theo định dạng phía trên)

+ Lưu danh sách hồ sơ: lưu lại thông tin vừa chuyển.


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.