Nhập điểm học tập
Cập nhật: 7/9/2015 3:57:19 PM
Mục đích

Mục đích để quản lý điểm học tập của sinh viên, điểm các lần kiểm tra, thi, điểm tổng kết, điểm chữ. Lập và in danh sách thi lại.

Chú ý: Để nhập điểm cho một học phần nào đó. Bắt buộc sinh viên phải đăng ký học học phần đó tại một lớp học phần nào đó và đã được xếp vào lớp học phần.

Thao tác

Tại cây tổ chức - > Chọn một lớp ->kích chuột phải -> Nhập điểm học tập.
hoặc menu Học tập -> nhập điểm học tập.

Chọn học phần, lớp học phần và cột điểm cần nhập. Nhập điểm theo thang điểm 10, chương trình tự động chuyển sang thang điểm chữ theo quy chế 43 của Bộ giáo dục. Các điểm dưới 4 (điểm F) sẽ được tô màu đỏ để dễ phân biệt điểm đạt và không đạt.

Các chức năng liên quan

 Menu Kế hoạch -> Kế hoạch đào tạo: Tạo kế hoạch cho một học kỳ.

 Menu Kế hoạch -> Quản lý thời khóa biểu: Tạo lớp học phần và lịch học.

 Menu Kế hoạch -> Đăng ký học phần. Hoặc đăng ký online trên cổng thông tin.

 Danh sách học phần và định nghĩa công thức tính điểm.

 Nếu nhập điểm theo Phòng/Túi: Phải tổ chức thi chung, xếp phòng, đánh phách

 Menu: Học tập -> Quản lý nhập điểm : Điều khiển chức năng nhập điểm: Khóa, mở khóa từng học phần, từng cột điểm.

Các chức năng chính

+ Đọc danh sách học phần: Cập nhật lại danh sách học phần theo kế hoạch trên thanh công cụ và lớp sinh hoạt được chọn trên cây tổ chức.
+ So sánh điểm phòng đào tạo và điểm khoa:  Hệ thống quản lý điểm theo mô hình hai nơi nhập điểm (Phòng đào tạo và khoa). Để kiểm tra điểm nhập có chính xác hay không,  bằng cách so sánh điểm của hai nơi nhập. Nếu có điểm không  khớp sẽ báo nhập sai trong cột ghi chú. Phần mềm cho phép so sánh từng cột điểm có trong bảng điểm và điểm tổng kết môn học.
+ Lọc điểm theo cột: Trích lọc những sinh viên có điểm < một giá trị nhập vào (Ví dụ: Danh sách thi lại là trích lọc nhưng sinh viên có điểm <4). Cần xác đinh cột để lọc điểm trước khi thực hiện chức năng này.
+ In danh sách thi: Sau khi lọc danh sách, chức năng này hổ trợ in danh sách thi theo danh sách đã lọc. Mẫu in lấy từ “Hệ thống báo cáo chuẩn”
+ Cập nhật điểm từ Clipboard: Nếu điểm đã được quản lý trong excel. Chương trình hỗ trợ chuyển điểm trên excel vào chương trình qua công cụ Cập nhật dữ liệu từ Clipboard (Tương tự cập nhật hồ sơ sinh viên từ clipboard).

+ Khóa điểm: Sau khi nhập điểm xong, kiểm tra tính chính xác và khóa điểm để người khác không thể chỉnh sửa được: Click vào check "Khóa điểm cột: ....."Nếu chọn nhập điểm cho tất cả các cột: Thì thao tác khóa này sẽ khóa tất cả các cột điểm của môn học. Muốn sửa điểm cần ADMIN để mở khóa.

Nếu bảng điểm chưa khóa: tức là có thế sửa điểm -> Không xuất hiện dòng Tổng điểm màu xanh cuối cùng.

+ Khóa điểm tổng kết: Menu: Học tập -> Quản lý nhập điểm -> Khóa điểm tổng kết học phần: Xuất hiện Hình ổ khóa góc trên.

- Cán bộ nhập điểm vẫn nhập các cột điểm hệ số bình thường (cột CC, GK,THI). Nhưng phần mềm KHÔNG lưu điểm Tổng kết học phần.
- Khi sửa điểm thành phần (cột CC, GK,THI) Phần mềm KHÔNG sửa điểm tổng kết .
- Chức năng: Nhập điểm học tập -> Cập nhật lại bảng điểm ko có giá trị

+ In bảng điểm: In bảng điểm học phần, Nếu đã khóa sẽ có ghi chú cuối báo cáo.

+ Tạo danh sách trống: Xóa tạm thời dữ liệu  điểm trong lưới để in danh sách trống.

+ Ghi chú học phần: Là cột ghi chú chung cho 1 học phần. Cột này sẽ in trong danh sách thi nếu muốn.

+ Ghi chú các cột điểm: Là tổng học các ghi chú từng cột điểm khi nhập điểm online trên cổng thông tinGửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.