Danh sách lớp trong Ngành
Cập nhật: 7/9/2015 2:08:36 PM
Mục đích

 Tổ chức lớp theo từng khóa vào trường. Mỗi khóa có nhiều lớp.

Các chức năng liên quan

 Định nghĩa ngành/chuyên ngành đào tạo: Lớp chỉ được tạo trong một ngành/chuyên nghành nào đó.

 Menu Hệ thống -> Dữ liệu hệ thống: Định nghĩa Cấp đào tạo, Hệ đào tạo.

Các chức năng chính
+ Thêm: Xác định đầy đủ các thông tin: 
Ngành đào tạo.
Niên khóa (Năm vào trường).
Hình thức đào tạo.
Cấp đào tạo.
Số thứ tự: Số thứ tự của lớp trong ngành, trong khóa.
Kích nút thêm để thêm một dòng có sẳn mã lớp, sau đó thêm Tên lớp và các thông tin cần thiết rồi nhấn nút “Lưu” để lưu lại thông tin.
+ Lưu: Lưu thông tin lớp vừa thêm và cập nhật lớp vừa thêm vào cây tổ chức bên trái.
+ Cột “Kết thúc”: Sử dụng khi lớp đã tốt nghiệp ra trường. Chọn cột này để không hiển thị lớp trên cây tổ chức và các báo cáo toàn trường.
+ Cột "View web": Cho phép hay không cho phép xem danh sách lớp này trên cổng thông tin.
+ Cột "Khóa hồ sơ": Cột này giúp quản lý hồ sơ sinh viên không bị chỉnh sửa.
 
Chú ý

 Thông tin Số thứ tự chỉ có 1 ký tự, thường là từ 1..9, Nếu số lớp trong một khóa>9 lớp. Thông tin số thứ tự sẽ là: A,B,C....


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.