Danh sách cán bộ - giảng viên
Cập nhật: 7/9/2015 10:36:17 AM

Mục đích

 Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ,  giảng viên (Cán bộ) trong từng phòng, ban, khoa.

Các thông tin trong cửa sổ cập nhật hồ sơ Cán bộ phụ thuộc vào sự lựa chọn hiển thị các cột ở mục định dạng trình bày

Các chức năng liên quan

 Menu Hệ thống -> Định dạng trình bày: Để tùy chọn các thông tin cần thiết để nhập và quản lý hồ sơ cán bộ, giảng viên..

Menu Hệ thống -> Dữ liệu hệ thống (Tiêu thức): Cập nhất các định nghĩa như: Chức vụ, quốc tịch, dân tộc...

Các chức năng chính

 Giao diện thao tác chính:

 
 + Đọc dữ liệu: Xem danh sách Cán bộ trong bộ phận đã chọn.
 + Thêm hồ sơ mới: Thêm một dòng trống cuối danh sách để người dùng thêm hồ sơ một Cán bộ.
 + Xem - hiệu chỉnh hồ sơ: Xem và chỉnh sửa tất cả các thông tin lý lịch của một Cán bộ như: Chọn ảnh, xóa ảnh. Cập nhật các thông tin về quan hệ gia đình, khen thưởng, kỹ luật, quá trình học tập, công tác… như hình dưới.
 + Sắp xếp thứ tự họ tên theo bảng chử cái: Sắp xếp Tên của các cán bộ trong danh sách theo thứ tự từ A->Z.
 + Chọn hồ sơ/Tất cả hồ sơ vào Clipboard: Dùng phím shift, Ctrl và chuột để chọn một hoặc nhiều hồ sơ. Sau đó chọn chức năng này để đưa mã Cán bộ vào bộ nhớ tạm
 + Chuyển hồ sơ trong Clipboard vào bộ phận này: Chức năng này kết hợp với chức năng trên để chuyển chuyển hồ sơ cán bộ từ bộ phận này sang bộ phận khác.
 

Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.