In mẫu biểu báo cáo
Cập nhật: 7/9/2015 5:28:33 PM
Mục đích

Quản lý tất cả các mẫu in đã được thiết kế sẳn, mỗi mẫu biểu có nhiều tùy biến để người sử dụng tự cấu hình khi làm việc.
Hệ thống mẫu biểu được thiết kế động, dễ dàng thêm mẫu khi có nhu cầu. Các mẫu biểu mang tính cá nhân điều có mã vạch của số thẻ sinh viên. Giúp cho cán bộ quản lý có thể dùng máy đọc mã vạch thao tác trên mã vạch đó sẽ nhanh và chính xác hơn nhiều so với thao tác bằng tay.

Thao tác

Tại cây tổ chức - > Chọn một lớp ->kích chuột phải -> Hệ thống mẫu biểu (In cho cả lớp).

Tại danh sách sinh viên -> Xác định sinh viên-> Kích chuột phải ->Hệ thống mẫu biểu (In cho một sinh viên)

Tại danh sách clipboard -> Kích chuột phải ->Hệ thống mẫu biểu (In cho một nhóm sinh viên được lựa chọn, các sinh viên có thể ở các lớp khác nhau)

Các chức năng chính

Lưới Bên trái là danh sách các mẫu biểu:

+ Cột: Độ cao và Ghi chú:

- Nếu ghi chú: Cao dòng: Tức độ cao từng dòng trong lưới dữ liệu khi in ra

- Nếu ghi chú: Cao trên: Tức độ cao là Khoản cách từ lề trên đến thông tin cần in.

+ Lưu: Lưu lại thông tin tùy biến, mục đích để lần sau in không cần phải nhập lại.
+ Trang in: Xem trước mẫu in trước khi in ra máy in.
+ Thông tin người lập, Thông tin người ký: Là các thông tin in cuối Bảng điểm và các mẫu. Có thể thêm thông tin người ký thay. nếu muốn xuống dòng thì thêm dấu "|" để ngắt dòng.

Bên phải là thông tin tùy biến ứng với mỗi mẫu biểu:
Chú ý

Ví dụ: Ô người ký có thông tin: TL.HIỆU TRƯỞNG | KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO | PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO

Dữ liệu in ra trên giấy như sau:

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.