ccsTrain.Ext_Website
Cập nhật: 7/20/2015 3:01:33 PM
Giới thiệu chung

Sự phát triển của công nghệ thông tin và các thiết bị di động thông minh ngày càng lấn sâu vào công việc và đời sống hằng ngày của mỗi cá nhân chúng ta. Đây là nguyên nhân và cũng là động lực để công ty chúng tôi phát hành phiên bản Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro.Ext dành cho trường học, có khả năng hoạt động trên đa giao diện: PC, LAPTOP, TAPLET, MOBILE.

Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro.Ext là module mở rộng của phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ccsTrainPro. Đây là nơi giao tiếp giữa Cán bộ, Giảng viên với Sinh viên qua mạng Internet, giúp nhà trường rất nhiều trong việc quản lý quá trình giảng dạy và học tập đặc biệt là quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ.

Mô hình kết hợp với phần mềm quản lý đào tạo
ccsTrainPro.Desk với ccstrainPro.Ext

II. Các chức năng tích hợp

Chức năng dùng chung (Không có quyền).

Thông tin thông báo:

- Là nơi để nhà trường gửi đến cán bộ, giảng viên, sinh viên các thông tin, thông báo cần thiết. đăng tin tức nội bộ, tin tức chuyên môn,...

Tổ chức đào tạo: Hiển thị danh sách Khoa, ngành, lớp. Xem, tra cứu thông tin giảng viên, khung chương trình từng ngành.

+ Tra cứu thông tin giảng đường.

+ Diễn đàn học phần:

+  Download tài liệu, giáo trình,  bài giảng.
Chức năng dành cho Cán bộ/ giảng viên.+ Cập nhật hồ sơ cá nhân:  Thông tin liên lạc, hình đại diện, thay đổi mật khẩu.

+ Lấy lại mật khẩu tự động: Nhờ Email đăng ký trong thông tin cá nhân.

+ Tra cứu kế hoạch đào tạo và lịch giảng dạy.

+ Quản lý lớp học phần:

 Tra cứu danh sách sinh viên lớp học phần, gửi tin nhắn, Email thông báo. In danh sách lớp, in danh sách điểm danh, danh sách kiển tra học phần.
+ Nhập điểm và tra cứu điểm lớp học phần:
 Nhập điểm theo kế hoạch bố trí của phòng đào tạo. đảm bảo tính bảo mật và duy nhất đối với người nhập điểm. Có thể  In và Xuất ra file excel để lưu trữ.

+ Theo dỏi tiến độ giảng dạy:

+ Quản lý tin nhắn cá nhân:

 Nhắc nhỡ có tin nhắn mới: Từ Sinh viên, Phòng đào tạo

 Xem tin nhắn đi, đến theo nhiều chuyên mục.

 Trả lời và gửi tin nhắn cho Cán bộ,  Giảng viên, Sinh viên hoặc cho người Quản trị

 

+ Tham gia Diễn đàn học phần:

 Đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi cho các học phần mình giảng dạy.

 Upload tài liệu, bài tập, giáo trình liên quan đến học phần đang dạy cho sinh viên.

+ Đăng ký dạy bù:

 Tra cứu phòng trống trên chức năng quản lý giảng đường để đăng ký dạy bù, hũy lịch dạy.

Chức năng dành cho sinh viên.

+ Cập nhật hồ sơ cá nhân:  Thông tin liên lạc, hình đại diện, thay đổi mật khẩu.

Lấy lại mật khẩu tự động: Nhờ Email đăng ký trong thông tin cá nhân.

+ Đăng ký học phần: Đăng ký học phần theo kế hoạch của trường và căng cứ vào các điều kiện cá nhân như: Học phần đã tích lũy, học mới, học cải thiện, học lại. Số tín chỉ tối đa. Các điều kiện tiên quyết, học trước, song hành.

+ Tham gia Diễn đàn học phần:

 Đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi cho các học phần mình theo học.

 Download tài liệu, bài tập, giáo trình liên quan đến học phần đang học.

+ Tra cứu thời khóa biểu cá nhân.

+ Kiểm tra học phí đã nộp.

+ Tra cứu điểm học tập.

+ Quản lý tin nhắn cá nhân:

 Nhắc nhỡ có tin nhắn mới: Từ giáo viên, Phòng đào tạo, cán bộ quản lý.

 Xem tin nhắn đi, đến theo nhiều chuyên mục.

 Trả lời và gửi tin nhắn cho Cán bộ,  Giảng viên, hoặc cho người Quản trị

Chức năng dành cho quản trị.

+ Đăng thông tin, thông báo.

+ Quản lý tin nhắn: Từ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

+ Tra cứu, cấp mật khẩu mới cho sinh viên.

+ Quản lý danh sách sinh viên, cấp mật khẩu cho sinh viên toàn trường.

+ Thông kê số lượng đăng ký học phần.

+ Cấu hình mail server: Cán bộ, giảng viên, sinh viên gửi mail cần có một mail server hỗ trợ gửi.

+ Upload tài liệu: file mẫu biểu, Thông tư, hướng dẫn, quy chế...

III. Hướng phát triển

Đăng ký khảo sát học phần: Giúp cho cán bộ Khảo thí lên kế hoạch cho học kỳ kế tiếp.

Phát triển thêm module đáng giá dành cho sinh viên: Đánh giá trên từng học phần về giảng viên, tài liệu, bài tập, cách thức quản lý .....các tiêu chí do nhà trường tự lập dựa trên tính chất vấn đề cần đánh giá. 

Công bố và tra cứu thông tin Sinh viên tốt nghiệp.

IV. Giao diện chính


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.