Danh mục học phần
Cập nhật: 7/9/2015 1:42:19 PM
Mục đích

Quản lý tất cả các học phần mà trường tổ chức đào tạo. Quản lý theo từng khoa, bộ phận.

Mã học phần tự động phát sinh theo quy luật của chương trình. Tên được quản lý theo hai ngôn ngữ Việt và Anh ngữ.

 Mỗi học phần có một cách tính điểm, nếu các học phần có cách tính điểm tương tự nhau (Các cột điểm thành phần và hệ số các cột điểm thành phần tương đương nhau) thì chỉ cần lập công thức một lần. Tại cột công thức điểm trong “Danh mục học phần” chỉ cần chọn công thức đó, hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl+ C để copy dòng trên và Ctrl+V để paste ở dòng dưới.

Các chức năng liên quan

 Menu Hệ thống -> Công thức tính điểm: Định nghĩa công thức tính điểm.

Các chức năng chính

 Giao diện thao tác chính

 + Phát sinh mã học phần mới: Giúp phát sinh mã học phần tự động khi copy danh sách từ excel vào phần mềm.

 + Xóa học phần: Xóa các học phần đang chọn. ( Kết hợp chuột và Ctrl hoặc Shift để chọn nhiều dòng cần xóa)

 + Chuyển vị trí lên trên/ Xuống dưới: Giúp sắp xếp học phần theo một trật tự ta muốn.

 + Đăng ký giảng dạy: Một học phần có nhiều giáo viên giảng dạy. Chức năng này sẽ bố trí các giảng viên giảng dạy cho từng học phần.

 

 - Chọn học phần cần bố trí giảng viên bên trái, sau đó chọn danh sách cán bộ giảng viên giảng dạy bên phải.

 - Tại danh sách giảng viên, ta gõ họ tên giảng viên, chương trình sẽ tự động tìm nhanh đến tên.

 - Nhấn tổ hợp phím Shift +C Shift + V để Copy danh sách giảng viên từ một học phần này sau một học phần khác. chức năng này hỗ trợ tốt cho các học phần trong một khoa có mã học phần khác nhau nhưng cũng tính chất, cùng số giảng viên đăng ký giảng dạy.

 - Mật định thì danh sách giảng viên hiển thị bên phải là toàn trường. Nếu muốn xem  giảng viên trong một khoa, cần xác định khoa cần xem trên cây tổ chức và click "ĐỌC".

 + Cập nhật dữ liệu từ windows Clipboard: Nếu danh sách học phần đã có trong file excel hay file word. Ta dùng chức năng này để đưa danh sách học phần đó vào chương trình.

Chú ý

-Học phần điều kiện: Là các học phần có chọn cột điều kiện, các học phần này không tính vào điểm Trung bình học kỳ, năm học, tốt nghiệp. 


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.