Quản lý điểm rèn luyện
Cập nhật: 7/9/2015 5:00:56 PM
Mục đích

Điểm rèn luyện được quản lý theo quy chế 60 của bộ giáo dục. Điểm rèn luyện được xét trên 5 tiêu chí để được điểm tổng kết cuối kỳ, cuối năm, cuối khóa.

Điểm rèn luyện chỉ để theo giỏi quá trình rèn luyện của sinh viên và chỉ là điều kiện để xét học bổng, không có điểm rèn luyện quy đổi.
Điểm rèn luyện cuối kỳ = tổng điểm 5 tiêu chí được xét
Điểm rèn luyện cuối năm = (Điểm học kỳ 1+ điểm học kỳ 2)/2
Điểm rèn luyện cuối khóa= Trung bình theo hệ số các năm học.
Hệ số các năm học tùy theo quy định của Hiệu Trưởng từng trường. Hệ số này được cập nhật tại “Dữ liệu hệ thống” -> “Hệ số điểm rèn luyện”
 

Ví dụ theo hình dành cho sinh viên học 5 năm:
Hệ số năm 1 là 1

Hệ số năm 2 là 1.2

Hệ số năm 2 là 1.4

Hệ số năm 2 là 1.6

Hệ số năm 2 là 1.8

Vậy điểm rèn luyện cuối khóa sẽ là:

(Đ1*1  +  Đ2*1.2  +  Đ3*1.4  +  Đ4*1.6  +  Đ5*1.8) / (1 + 1.2 + 1.4 + 1.6 + 1.8)

Trong đó: Đ1,Đ2,Đ3,Đ4,Đ5: là điểm rèn luyện năm 1,2,3,4,5

Các chức năng liên quan

 Menu hệ thống  -> Dữ liệu hệ thống -> Hệ số điểm rèn luyện

Menu hệ thống  -> Dữ liệu hệ thống -> Xếp loại điểm rèn luyện

Các chức năng chính

+ Điểm rèn luyện học kỳ: Cập nhật điểm rèn luyện của học kỳ trên thanh công cụ theo 5 tiêu chí, để được điểm rèn luyện theo kỳ. Chương trình tự động xếp loại theo định nghĩ trong “Dữ liệu hệ thống -> Xếp loại rèn luyện”.

+ Điểm rèn luyện theo năm: Xem điểm rèn luyện theo năm trên thanh công cụ.
+ Điểm rèn luyện theo khóa: Xem điểm rèn luyện theo khóa nhập học của lớp sinh hoạt được chọn trên cây tổ chức.
+ Cập nhật từ Clipboard: Cũng như chức năng nhập điểm và nhập hồ sơ sinh viên, chức năng này cho phép đưa điểm từ excel vào chương trình để quản lý.
+ Lựa chọn: In danh sách trống: Mục đích để xóa trắng lưới dữ liệu, để in mẫu điểm rèn luyện theo lớp sinh hoạt, phục vụ cho Giáo viên chủ nhiệm viết điểm vào để nộp phòng quản lý học sinh – sinh viên

 

Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.